Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Labāks regulējums
Cilvēkresursu attīstības politika
Kvalitātes vadība
ES projekti valsts pārvaldes attīstībai
Arhīvs
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

ISO

print Nosūtīt
print Drukāt

Starptautiskā Standartizācijas organizācija (International Organization for Standardization – ISO) ir nacionālo standartizācijas organizāciju federācija, kurā apvienojušās organizācijas no vairāk nekā 140 valstīm. Visizplatītākie standarti gan publiskajā, gan privātajā sektorā ir ISO 9000 kopas standarti (piemēram, ISO 9000:2007, ISO 9001:2008, ISO 9004:2009) saistībā ar kvalitātes vadību.

Pastāv vairāk nekā 17 000 ISO standarti dažādās jomās, katru gadu tiek publicēti aptuveni 1000 jauni standarti. Ar standartiem var iepazīties ISO mājas lapā ievietotajā katalogā.

ISO 9001:2008 standarts nosaka, ka organizācijai neatkarīgi no nozares jāizpilda vismaz sešas obligātās prasības (tām jābūt dokumentētām):

  1. dokumentu vadība;
  2. pierakstu vadība;
  3. iekšējais audits;
  4. neatbilstoša produkta vadība;
  5. korektīvās darbības;
  6. preventīvās darbības.

Kvalitātes vadības sistēma pēc ISO standarta sastāv no dokumentētas kvalitātes politikas un mērķiem, kvalitātes rokasgrāmatas un procedūru saraksta. Raksturīga standarta iezīme ir dokumentu un pierakstu vadība – standarts ne tikai nosaka obligāti dokumentējamās jomas, tāpat tiek dokumentētas arī sistēmas izmaiņas, noteiktā kārtībā uzglabāti pieraksti, tāpēc šis modelis bieži saistās ar "birokrātiju". Atšķirībā no citiem kvalitātes vadības modeļiem ISO nosaka, ka institūcijā ir konkrēts darbinieks, kas veic kvalitātes vadītāja pienākumus. Standarts izvirza prasības arī resursu nodrošināšanai, cilvēkresursu vadībai un darba videi. Tā kā standarts ir orientēts uz klientu, tā nozīmīga sastāvdaļa ir standartizēta produkta īstenošana, mērīšana, analīze un uzlabošana.

ISO standarti tiek adaptēti Latvijā, adaptētā standarta nosaukumam pievienojot „LVS”, piemēram, LVS EN ISO 9001:2008. Katalogs pieejams Latvijas standarta mājas lapā.

Lietojums

ISO standartam ir raksturīga procesa pieeja – tā neatņemama sastāvdaļa ir iestādes procesu identifikācija, procedūru apraksti un mērījumi. Tāpēc šo standartu var pielietot, ja ir nepieciešama vispusīga iestādes procesu izvērtēšana, lai, piemēram, novērstu darba pienākumu dublēšanos, padarītu efektīvāku resursu izmantošanu, identificētu nepieciešamos uzlabojumus.

ISO standarts pieprasa nepārtrauktu uzlabošanu, tā ieviešanai nepieciešams veltīt daudz laika, tāpēc tas ir piemērotāks institūcijām, kurām ir svarīgi pastāvīgi nodrošināt pakalpojumu kvalitāti, kā arī tām, kurām ir standartizētas procedūras. Bieži vien šis standarts tiek ieviests institūcijās, kuru darbība saistīta ar starptautisku normu ievērošanu.

Grūtības standarta ieviešanā rada ievērojamais dokumentācijas apjoms un arī tas, ka standarts pēc būtības ir sagatavots privātā sektora uzņēmumiem, tāpēc ieviešanas gaitā nepieciešams piemērot standarta prasības valsts pārvaldes institūcijām. Tas ne vienmēr ir iespējams, jo valsts pārvaldē īstenotās funkcijas ne vienmēr ir racionalizējamas. Standarts paredz arī ārējo auditu, un tam nepieciešami ievērojami finanšu resursi.

Informācija un atbalsts

Papildinformāciju par Starptautiskās Standartizācijas organizācijas darbības pamatprincipiem, standartu izstrādi, kā arī standartu katalogu var iegūt ISO organizācijas mājas lapā.

Savukārt informāciju par standartizācijas procesiem Latvijā, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standarts" darbību, attiecīgo likumdošanu, standartu katalogu, kā arī citus uzziņu materiālus var iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standarts" mājas lapā. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standarts" Informācijas fondā var iegādāties visus Latvijas, starptautiskos (ISO, IEC) un Eiropas (CEN, CENELEC, ETSI) standartus.

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu