Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Labāks regulējums
Cilvēkresursu attīstības politika
Kvalitātes vadība
ES projekti valsts pārvaldes attīstībai
Arhīvs
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Kvalitātes vadības modeļi

print Nosūtīt
print Drukāt

Kvalitātes vadības modeļus var nosacīti iedalīt šādās grupās:

  • starptautiski atzīti modeļi, kuri tiek pielietoti biznesa, valsts pārvaldes un nevalstiskajā sektorā, piemēram, ISO 9001:2000 (ISO – International Organization for Standardization), EFQM izcilības modelis (European Foundation for Quality Management Excellence model);
  • starptautiski atzīti modeļi, kuri tiek pielietoti valsts pārvaldē, piemēram, KNS (CAF – Common Assessment Framework);
  • atsevišķu valstu izstrādāti un aprobēti modeļi, piemēram, KVIK (Dānija -Kvalitetsværktøj til udvikling af Innovation* og Kompetence – kvalitāte sinstruments inovāciju un kompetences attīstībai), klientu hartas (Nīderlande);
  • atsevišķām jomām izstrādāti modeļi, piemēram, LVS EN ISO/IEC 17025;
  • konkrētās institūcijas vajadzībām izstrādāti modeļi, kas balstīti uz kvalitātes vadības pamatprincipiem vai integrē dažādu modeļu elementus.

Valsts pārvaldē plašāk izmantotie modeļi un to salīdzinājums

Kvalitātes vadības modeļu salīdzinājums pēc to struktūras
(pēc Van Dooren et al., 2004)

Modelis

Ieguldījumi (input)

Procesi

Darbības rezultāti (output)

Politikas rezultāti (outcome)

Klientu harta

 

X

 

 

ISO 9001:2000

X

X

 

 

Līdzsvarotās vadības karte (Balanced Scorecard)

X

X

X

 

EFQM izcilības modelis (EFQMEiropas Kvalitātes vadības fonds)

X

X

X

X

Kopējās novērtēšanas sistēma (CAF – Common Assessment Framework)

X

X

X

X

Kvalitātes vadības modeļu salīdzinājums pēc būtiskākajiem izvērtējuma kritērijiem

Kopējās novērtēšanas sistēmas kritērijs*

Klientu hartas principi

ISO 9001:2000 standarta punkts

Līdzsvarotās vadības kartes perspektīvas

Vadība

 

4.nodaļa – Kvalitātes pārvaldības sistēma

5.nodaļa – Pārvaldības atbildība

 

Stratēģija un plānošana

 

4.nodaļa – Kvalitātes pārvaldības sistēma

5.nodaļa – Pārvaldības atbildība

Centrālais modeļa aspekts

Darbinieki

Var tikt iekļauti darbinieku principi

6.2.2. Kompetence, izpratne un apmācība

Inovāciju un organizācijas mācīšanās perspektīva

Partnerība un resursi

Var tikt iekļauti klientu līdzdarbības un resursu (īpaši kompensāciju) principi

6.nodaļa – Resursu pārvaldība

Finanšu perspektīva

Procesi

Tiek aprakstīts pakalpojuma sniegšanas process

Visi standarta punkti – procesa pieeja

Procesu perspektīva

Ar klientiem/sadarbības partneriem saistītie rezultāti

Tiek aprakstīts sasniedzamais rezultāts

8.2.1. Klientu apmierinātība

Klientu un procesu perspektīvas ietvaros veiktā analīze

Ar darbiniekiem saistītie rezultāti

 

8.4. Datu analīze

Inovāciju un organizācijas mācīšanās perspektīvas ietvaros veiktā analīze

Ar sabiedrību saistītie rezultāti

 

8.4. Datu analīze

Klientu un iekšējo procesu perspektīvu ietvaros veiktā analīze

Galvenie darbības rezultāti

Var tikt iekļauti prognozējamie darbības rezultāti

8.4. Datu analīze

Tiek analizēti visu četru perspektīvu ietvaros


* Tā kā Kopējās novērtēšanas sistēma ir balstīta uz EFQM izcilības modeļa adaptāciju valsts pārvaldei, atsevišķs salīdzinājums ar EFQM modeli netiek veikts.

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu