Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Labāks regulējums
Cilvēkresursu attīstības politika
Kvalitātes vadība
ES projekti valsts pārvaldes attīstībai
Arhīvs
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Kopējās novērtēšanas sistēma

print Nosūtīt
print Drukāt

Kopējās novērtēšanas sistēma (CAF) (Common Assessment Framework – CAF) ir īpaši valsts pārvaldes iestādēm izveidots kvalitātes vadības modelis, kurš izstrādāts sadarbojoties Eiropas Savienības valstu ekspertiem pēc ministru, kas atbildīgi par valsts pārvaldes jomu aicinājuma. Šis modelis ietver abas EFQM izcilības modeļa kritēriju grupas, piemērojot to lietošanai valsts pārvaldes iestādēs. Kopējās novērtēšanas sistēmas uzbūve ir balstīta uz diviem principiem – atbilstība un piemērotība valsts pārvaldes organizāciju īpašajām iezīmēm; savietojamība ar citiem izplatītākajiem organizatoriskajiem modeļiem valsts pārvaldes un privātajās organizācijās Eiropā. Modelis tika izstrādāts ar mērķi ņemt vērā valsts pārvaldes unikālās iezīmes, kalpot par instrumentu darbības uzlabošanai, apvienot dažādu modeļu labāko pieredzi un sekmēt pieredzes apmaiņu starp institūcijām.

Modeļa būtība ir vienā sistēmā izvērtēt ieguldījumus, procesus un rezultātus. Tas sastāv no deviņiem galvenajiem kritērijiem (tāpat kā EFQM) – līderība, cilvēki, stratēģija un plānošana, partnerība un resursi, cilvēku rezultāti, iedzīvotāju/klientu rezultāti, sabiedrības rezultāti un galvenie darbības rezultāti. Katram kritērijam ir noteikti apakškritēriji, savukārt apakškritēriji raksturoti ar piemēriem. Institūcija, kas vēlas pielietot šo pašnovērtējuma modeli, apkopo "pierādījumus" – aptauju datus, mērījumus un citu informāciju par modelī minētajiem piemēriem – un novērtē sevi ar atzīmi. Modeļa shēmu var aplūkot šeit.

Lietojums

CAF modeli visbiežāk pielieto organizācijas, kurām nav pieredzes kvalitātes vadības ieviešanā, kā arī nav par kvalitāti atbildīga darbinieka. Šīm organizācijām nepieciešams vispusīgs novērtējums, vājo un stipro pušu identifikācija, prioritāšu noteikšana. Tā kā šis ir pašvērtējuma modelis, tad vērtēšanā piedalās arī darbinieki. Modeli var izmantot jebkuras jomas institūcija, bet visbiežāk tas tiek izmantots tieši izglītības, sociālās jomas institūcijās un pašvaldībās. Izmantojot CAF modeli, institūcija pati uzņemas atbildību par tā lietošanas pareizību, "pierādījumu" godīgumu, darbinieku iesaistīšanas aspektiem.

Informācija un atbalsts

Modeļa ieviešanas atbalstam ir izveidots CAF resursu centrs, kurš sniedz šādu atbalstu:

  • CAF lietotāju reģistrācija un informēšana par jaunumiem;
  • vadlīnijas modeļa pielietošanā un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem;
  • CAF lietotāju datu bāze – iespēja atrast sadarbības partnerus, kas ievieš CAF līdzīgā situācijā;
  • informācija un pētījumi par CAF ieviešanu;
  • labās prakses piemēri;
  • ar CAF ieviešanu saistītu pasākumu organizēšana – konferences, lietotāju saieti;
  • apmācības par CAF ieviešanu un citas aktivitātes.
Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu