Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Mājas lapas karte
Ministru kabinets
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes audio ieraksti
Pieteiktie projekti
Izsludinātie projekti
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Ministru prezidents
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Satversmes aizsardzības birojs
Sabiedrības integrācijas fonds
Pārresoru koordinācijas centrs
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Demogrāfisko lietu padome
Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas koordinācijas padome
Latvijas Nacionālā sporta padome
Reformu vadības grupa
Reformu vadības grupas sēdes
Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padome
Nacionālā trīspusējās sadarbības padome
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdes
Eiroatlantisko lietu padome
Finanšu sektora attīstības padome
Garīgo lietu padome
Krīzes vadības padome
Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padome
Nacionālā attīstības padome
Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome
Noziedzības novēršanas padome
Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta Einara Repšes runas
Ministru prezidenta Andra Bērziņa runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta Valda Dombrovska ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Valsts kanceleja
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas nolikums
Valsts kancelejas reglaments
Valsts kancelejas darba kārtības noteikumi
Valsts kancelejas darba plāns
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Iepirkumu līgumi, kuru līgumcena ir mazāka par 4000 euro (bez PVN) un būvdarbiem ir mazāka par 14000 euro (bez PVN)
Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībai
Iepirkumu procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmajai daļai
Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu iepirkumi
Iepirkumu arhīvs
Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībai - 2012.gads
Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībai - 2013.gads
Iepirkumu līgumi, kuru līgumcena ir mazāka par 4000 euro (bez PVN) un būvdarbiem ir mazāka par 14000 euro (bez PVN) - 2013.gads
Iepirkumu procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmajai daļai - 2012.gads
Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu iepirkumi - 2012.gads
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmes
Komisija PSRS okupācijas režīma nodarīto zaudējumu aprēķināšanai
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Valsts kancelejas direktori
Gunta Veismane
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Prezentācijas un darba grupu rezultāti
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Aktuāli
Aktualitātes
2013
Maijs
Aprīlis
Marts
Februāris
Janvāris
2012
Decembris
Novembris
Oktobris
Septembris
Augusts
Jūlijs
Jūnijs
Maijs
Aprīlis
Marts
Februāris
Janvāris
2011
Decembris
Novembris
Oktobris
Septembris
Augusts
Jūlijs
Jūnijs
Maijs
Marts
Februāris
Janvāris
2014.gadā plānotie svarīgie notikumi
Akreditācija darbam Ministru kabine­tā
Par Zolitūdes traģēdijas jautājumiem
Mazinām slogu kopā!
Infografikas
Tiešraides
Videoarhīvs
Gada pārskats - Latvijas valstij piederošie aktīvi
Vispārpieejamie dokumenti saistībā ar a/s "Parex banka" pārņemšanas procesu
Kalendārs
Vakances
Aktuālais jautājums
Informatīvie materiāli
Seko mums
Sabiedrības līdzdalība
Jaunumi
Memoranda padome aicina novērst ierobežojumus NVO ES fondu finansējuma saņemšanai
Aicina piedalīties publiskajā apspriešanā par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam projekta sabiedrisko apspriedi
Valsts kanceleja precizējusi pieteikšanās kārtību dalībai Ministru kabineta sēdēs
Finanšu ministrija aicina piedalīties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” izstrādē
Aicina līdzdarboties Partnerības līguma ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam izstrādē
VK direktore: Līdzdalības pavasaris Latvijā
Valsts kanceleja aicina izcelt labos piemērus sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā
Kultūras ministrija un Kultūras alianse rīko otro forumu kultūrpolitikas dokumenta "Radošā Latvija 2014-2020" sabiedriskai apspriešanai
Pagarina konkursu darbam Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē
Aicina piedalīties publiskajā apspriešanā par Ainavu politikas pamatnostādēm 2013.-2019.gadam
Noticis Kultūras alianses un Kultūras ministrijas forums topošā kultūrpolitikas dokumenta "Radošā Latvija 2014-2020'' sekmīgai izstrādei
Aicina piedalīties publiskā apspriešanā par akvakultūras jomas attīstības plānošanas dokumentu
Turpina meklēt ekspertus darbam Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē
Meklē ekspertus darbam Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē
Notiks Ministru prezidenta tikšanās ar Memorandu parakstījušām NVO un jaunu organizāciju pievienošanās Memorandam
Kultūras ministrija izstrādā attīstības plānošanas dokumentu kultūras politikā – pamatnostādņu projektu „Radošā Latvija”
Aicina uz diskusijām par NAP2020 sākotnējo redakciju Latvijas reģionos
Paziņojums par Nacionālā attīstības plāna 2014. - 2020.gadam sākotnējās redakcijas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
VARAM aicina pieteikties sabiedriskai līdzdalībai par Ainavu politikas pamatnostādnēm
KNAB izsludina Lobēšanas atklātības likumprojekta sabiedrisko apspriešanu
Aicinām NVO uz tikšanos ar Ministru prezidentu un pievienošanos sadarbības memorandam!
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tiksies ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem
NVO aicinātas iesniegt priekšlikumus par Valdības rīcības plānā iekļaujamajiem pasākumiem
Finanšu ministrijas mājaslapā publicēta informācija par Kohēzijas politikai veltītajiem semināriem reģionos
Publicēti priekšlikumi par Eiropas Savienības fondu regulām 2014.-2020. gada plānošanas periodam
Koncepcijas par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras telpiskajā plānošanā publiskā apspriešana
Publiskā apspriešana par Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas pamatnostādņu projektu
Uzaicinām nevalstiskās organizācijas 29.jūnija Memoranda padomes sēdē iesaistīties Zemkopības ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšanā!
Aicinām NVO pieteikt savus pārstāvjus dalībai Ministru kabineta komitejas sēdēs un Valsts sekretāru sanāksmēs ar padomdevēja tiesībām
E-rīki sabiedrības informēšanai par Ministru kabinetā izskatāmajiem jautājumiem
VARAM izstrādā koncepciju par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras telpiskajā plānošanā
Publiskā apspriešana: Par Pasta politikas pamatnostādnēm 2011. - 2017. gadam
Latvijas Republikas Elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnes 2011. - 2016. gadam
Publiskā apspriešana: Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2011. - 2017. gadam
Publiskā apspriešana: Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013.gadam
Publiskā apspriešana: Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2010.–2016.gadam
Publiskā apspriešana: Par koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā
Aicina sabiedrību izteikt priekšlikumus valsts pārvaldes komunikācijas un koordinācijas pasākumu plāna projektam
Publiskā apspriešana: Par Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam
Publiskā apspriešana: Par Elektronisko prasmju attīstības plānu 2010.-2013.gadam
Publiskā apspriešana: Par Elektroniskās pārvaldes attīstības plānu 2010.-2013.gadam
Ministru kabineta mājas lapā pieejams ministriju īstenoto funkciju novērtējums
Semināra „Sabiedrības līdzdalība: jauni izaicinājumi, jaunas iespējas” materiāli
Aicinām NVO pieteikt savus pārstāvjus dalībai Ministru kabineta komitejas sēdēs un Valsts sekretāru sanāksmēs
Publiskā apspriešana: Ārlietu ministrija aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties Latvijas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu veidošanā
Aicinājums piedalīties seminārā „Sabiedrības līdzdalība: jauni izaicinājumi, jaunas iespējas”
Notika diskusija "Sabiedrības iesaistīšana un konsultēšanās digitālajā vidē"
Aicinājums NVO, kas ieinteresētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanā
Iedzīvotājus aicina piedalīties valsts funkciju izvērtēšanā
Noteikta sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā
Noslēdzies sabiedriskās apspriešanas process par valsts pārvaldes strukturālajām reformām
Ministriju un īpašu uzdevumu ministru sekretariātu sniegtais finansējums un atbalsts NVO no 2004. - 2008.gadam
Par diskusiju dokumentiem
Valsts kancelejas diskusiju dokumenti
Kontakti
Līdzdalības iespējas
Interaktīvs diskusiju forums un aktuālais jautājums
Praktiski padomi
Iniciatīva „Labākais līdzdalībā”
Noderīgi resursi
Valsts pārvaldes politika
Labāks regulējums
Labas pārvaldības un partnerības konference
Prezentācijas
Cilvēkresursu attīstības politika
Kvalitātes vadība
Kvalitātes vadības modeļi
ISO
EFQM izcilības modelis
Kopējās novērtēšanas sistēma
Līdzsvarotās vadības karte
Klientu hartas
Kvalitātes vadības instrumenti
Ar ko sākt
Biežāk uzdotie jautājumi
Labās prakses piemēri
Noderīgi resursi
ES projekti valsts pārvaldes attīstībai
Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana
Arhīvs
Funkciju audita komisija
Funkciju audita komisijas jaunumi
Funkciju audita komisijas sēdes
Funkciju audita komisijas 2010.gada darba materiāli
Funkciju audita grupu 2010.gada ziņojumi
Funkciju audita komisijas 2009.gada darba materiāli
Dokumenti, noderīgi resursi un kontakti
Valsts pārvaldes funkciju izvērtēšana 2010
Kvalitātes vadība valsts pārvaldei
Kvalitātes balvas
KVS Latvijā
Attīstības plānošana
Politikas plānošana
Stratēģiskā plānošana
Rezultatīvie rādītāji
Publisko pakalpojumu kvalitāte
Publiskās pārvaldes cilvēkresursi
ES struktūrfondi
Atbildīgā iestāde
Par mums
Tehniskās palīdzības projekts
Sabiedriskās apspriedes
Labāka regulējuma politika
Politikas pētījumu veikšana
Administratīvo šķēršļu mazināšana
Kvalitātes vadības sistēma
Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana
Publiskās pārvaldes cilvēkresursi
Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana
NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana
Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā
Pasākuma uzraudzības komiteja
Pasākuma uzraudzības komitejas sēdes
Uzraudzības ziņojumi
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Projektu rezultāti
Konference "Zināšanas rada pārmaiņas"
E-izdevumi
Apmācības
Publikācijas
Pētījumi, pārskati
Noderīgi resursi
Biežāk pieļautās kļūdas projektos
Biežāk uzdotie jautājumi
Vārdnīca
Prezentācijas
Noderīgi dokumenti un saites
Juridisks atbalsts Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu projektu īstenošanā
Kontakti
Darba grupa
Valsts kancelejas projekti
Strukturālo reformu īstenošana
Par projektu
Informācija presei
Reformu novērtējumi un pētījumi
Reformu instrumenti
Projektā īstenotās mācības
Publicitātes pasākumi
Administratīvo šķēršļu mazināšana
Par projektu
Administratīvā sloga pētījumi
Medodiskās rokasgrāmatas un apmācības
Administratīvā sloga samazināšanas plāni
Projekta informācijas un publicitātes pasākumi
Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai
Projektu sasniegumi
Uzzini jaunāko
Pakalpojumi iedzīvotājiem
Uzņēmējiem
Līdzdalība
Apmeklētāju pieņemšana